top of page

<日本製> DIY防滑襪膠水套裝

 

有了這支膠水,以後唔使怕對襪冇防滑膠粒,會令小朋友係室內地方著襪時滑倒喇~

 

用法簡單,只需將塊模版放在襪底,塗上膠水,然後等待膠水乾透(約4小時)就完成


-顏色:白色
-膠水:70g
-內含膠水1支, 膠刮1支, 星形及圓形模版1塊

<日本製> DIY防滑襪膠水套裝

HK$73價格
    bottom of page